1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.10.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0030 - Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2016/2017 година

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.10.2016 г.
Дата на публикуване: 13.10.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0030
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0030

Пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

“Снегопочистване и зимно поддържане на пътища и улична пътна мрежа в община Попово” – сезон 2016/2017 година, по 4 (четири) обособени позиции:
Обособена позиция № 1. „Снегопочистване и зимно поддържане на общинска пътна мрежа в община Попово”.
Обособена позиция № 2. „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа на гр. Попово, кв. Невски и кв. Сеячи”;
Обособена позиция № 3. „Снегопочистване и зимно поддържане на улична мрежа на кметствата в община Попово”
Обособена позиция № 4: „Снегопочистване и зимно поддържане на Републикански пътища в границите на град Попово”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.10.2016 г. 17:22 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.10.2016 г. 17:22 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.10.2016 г. 17:22 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 08.11.2016 г. 17:14 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 17.11.2016 г. 16:39 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 17.11.2016 г. 16:39 ч.)


РЕШЕНИЕ класиране
(публикуван на: 17.11.2016 г. 16:39 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 08.12.2016 г. 17:26 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договори
(публикуван на: 27.04.2017 г. 22:42 ч.)

======================================================================================================


placeholder