1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09.12.2016 г. - ИНП: 00012-2016-0032 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 09.12.2016 г.
Дата на публикуване: 09.12.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2016-0032
Идентификационен номер на преписка: 00012-2016-0032

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет:

“Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово и бюджетните звена” 


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 09.12.2016 г. 18:28 ч.)

ДОГОВОР 1
(публикуван на: 22.06.2017 г. 17:14 ч.)


ДОГОВОР 2
(публикуван на: 22.06.2017 г. 17:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 22.06.2017 г. 17:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор
(публикуван на: 28.02.2019 г. 16:09 ч.)

======================================================================================================


placeholder