1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0001 - ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 03.01.2017 г.
Дата на публикуване: 03.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0001
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0001

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

ИЗБОР НА ДОСТАВЧИК НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 03.01.2017 г. 16:57 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 03.01.2017 16:57 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 03.01.2017 16:57 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:23 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 20.02.2017 г. 18:32 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 28.02.2017 г. 16:55 ч.)


ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:09 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:08 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:08 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 16.05.2017 г. 22:13 ч.)


АНЕКС
(публикуван на: 04.09.2017 г. 16:48 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 04.09.2017 г. 16:48 ч.)

======================================================================================================


placeholder