1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

05.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0003 - ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0166 „ОБНОВЯВАНЕ НА ПУ

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 05.01.2017 г.
Дата на публикуване: 05.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0003
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0003

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0166 „ОБНОВЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ, ПРЕДОСТАВЯЩИ АДМИНИСТРАТИВНИ И КУЛТУРНИ УСЛУГИ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ГР. ПОПОВО”, ПО ТРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в Сградата на „Музикална школа към НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1882 г.” гр. Попово, ул. „Каломенска” № 7 с РЗП 266 кв.м.”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в „Административна сграда на Министерство на земеделието и храните” гр. Попово, ул. „Мара Тасева” № 3 с РЗП 297,30 кв.м.”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в „Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Попово, ул. „Раковска” № 1 с РЗП 885,41 кв.м. в това число: Подобект 1 – Административна сграда на РС ПБЗН с РЗП 96,20 кв.м.; Подобект 2 - Административна сграда на РС ПБЗН с РЗП 405,77 кв.м.; Подобект 3 - Административна сграда на РС ПБЗН с РЗП 305,00 кв.м.; Подобект 4 - Административна сграда на РС ПБЗН с РЗП 78,44 кв.м.”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 05.01.2017 г. 16:01 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 05.01.2017 16:01 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 05.01.2017 16:01 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 31.01.2017 г. 16:29 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 31.03.2017 г. 17:17 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 18.04.2017 г. 15:20 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 19.05.2017 г. 21:37 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 19.05.2017 г. 21:37 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 19.05.2017 г. 21:38 ч.)


Техническа оценка
(публикуван на: 19.05.2017 г. 21:38 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възлагане на обществена поръчка
(публикуван на: 12.07.2017 г. 17:04 ч.)


ДОГОВОРИ ОП 1, ОП 2 и ОП 3
(публикуван на: 12.07.2017 г. 17:03 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 1
(публикуван на: 19.04.2018 г. 21:41 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 2
(публикуван на: 19.04.2018 г. 21:42 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 3
(публикуван на: 31.10.2018 г. 19:22 ч.)

======================================================================================================


placeholder