1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0006 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0151 „Подобряване на е

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 16.01.2017 г.
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0006
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0006

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0151 „Подобряване на енергийната ефективност на 11 броя жилищни сгради в гр. Попово”, по единадесет обособени позиции:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул.„Цар Освободител“ № 1 - РЗП 1 396 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 15, вх. А, Б, В - РЗП 2 685 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 102, вх. А, Б, В, Г,Д - РЗП 2 254 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя Миладинови“ № 10 - РЗП 825 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Генерал Баранов“ № 1 - РЗП 2 095 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Братя Миладинови“ № 3 - РЗП 1 238,66 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 75, вх. А и Б - РЗП 1 271,29 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост“ бл. 116, вх. А и Б - РЗП 976 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 9: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 51 - РЗП 2 095 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 10: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Димитър Благоев“ № 45 - РЗП 2 095 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 11: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „България“ № 125, вх. А и Б - РЗП 1 961 м2”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 16.01.2017 г. 17:15 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 16.01.2017 г.17:15 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 16.01.2017 г.17:15 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 30.01.2017 г.14:38 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 2
(публикуван на: 07.02.2017 г.12:43 ч.)


Архитектурно заснемане
(публикуван на: 07.02.2017 г.13:18 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 3
(публикуван на: 07.02.2017 г.15:35 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 12.05.2017 г.21:36 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 26.05.2017 г. 14:52 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 16.06.2017 г. 16:04 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 16.06.2017 г. 16:04 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 16.06.2017 г. 16:04 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 22.08.2017 г. 17:15 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 22.08.2017 г. 17:15 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 8
(публикуван на: 27.04.2018 г. 19:16 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 7
(публикуван на: 18.05.2018 г. 15:51 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 9
(публикуван на: 25.05.2018 г. 17:25 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 4
(публикуван на: 06.07.2018 г. 14:04 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 6
(публикуван на: 06.07.2018 г. 14:04 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 10
(публикуван на: 06.07.2018 г. 14:04 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 1, 2, 3, 5 и 11
(публикуван на: 29.08.2018 г. 17:38 ч.)

======================================================================================================


placeholder