1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0007 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0152 „Подобряване на е

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 16.01.2017 г.
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0007
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0007

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0152 „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово, по три обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к."Младост" бл. 11, вх. А-Б - РЗП 1 284 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. "Русаля" бл. 9 - РЗП 880 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. "Младост" бл. 112, вх. А и вх. Б - РЗП 974,4 м2”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 16.01.2017 г. 17:16 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 16.01.2017 г.17:16 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 16.01.2017 г.17:16 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 03.02.2017 г.15:03 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 16.05.2017 г.22:13 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 19.06.2017 г.17:06 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 29.06.2017 г.18:12 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 29.06.2017 г.18:12 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 29.06.2017 г.18:12 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:06 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:06 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключили договори ОП 1, 2 и 3
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:50 ч.)

======================================================================================================


placeholder