1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.01.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0009 - Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на е

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.01.2017 г.
Дата на публикуване: 23.01.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0009
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0009

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи на обекти в рамките на проект: BG16RFOP001-2.001-0039 „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово”, по осем обособени позиции“:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „15 януари” № 2- РЗП 1240,37 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Каломенска” № 8/10 – РЗП 933,63 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 24 и 25 – РЗП 2644,22 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 41 – РЗП 1954,40 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ул. „Михаил Маджаров” № 15 – РЗП 1387,76 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Русаля” бл. 49 – РЗП 1828,44 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 7: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 104 - РЗП 1643,52 м2”

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 8: „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при изпълнение на строително-монтажни работи в жилищна сграда на ж.к. „Младост” бл. 106 - РЗП 1224,20 м2”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:17 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:17 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:17 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 21.02.2017 г. 17:08 ч.)


Архитектурни заснемания
(публикуван на: 21.02.2017 г. 17:08 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 22.05.2017 г. 21:58 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП
(публикуван на: 08.06.2017 г. 18:26 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 21.06.2017 г. 17:26 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 21.06.2017 г. 17:26 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 21.06.2017 г. 17:26 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:06 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:06 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за прекратен договор
(публикуван на: 23.10.2017 г. 19:03 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП1
(публикуван на: 18.06.2018 г. 17:03 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП3
(публикуван на: 18.06.2018 г. 17:03 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП2
(публикуван на: 06.07.2018 г. 14:04 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП8
(публикуван на: 29.08.2018 г. 17:38 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключили договори ОП 5 и 7
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:50 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП4
(публикуван на: 20.12.2018 г. 16:27 ч.)

======================================================================================================


placeholder