1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

24.02.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0010 - Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 24.02.2017 г.
Дата на публикуване: 24.02.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0010
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0010

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Доставка чрез покупка на хранителни продукти за нуждите на бюджетните звена на Община Попово


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 24.02.2017 г. 15:58 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 24.02.2017 г. 15:58 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 24.02.2017 г. 15:58 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 20.04.2017 г. 16:30 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 11.05.2017 г. 17:31 ч.)


ПРОТОКОЛИ 1, 2 и 3
(публикуван на: 18.07.2017 г. 17:14 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 18.07.2017 г. 17:14 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 18.07.2017 г. 17:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:12 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 15.09.2017 г. 16:12 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключили договори
(публикуван на: 04.12.2018 г. 17:31 ч.)

======================================================================================================


placeholder