1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0011 - Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.03.2017 г.
Дата на публикуване: 06.03.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0011
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0011

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово” по две обособени позиции:

Обособена позиция 1: Текущ ремонт на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Попово

Обособена позиция 2: Текущ ремонт на улици в гр. Попово


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 06.03.2017 г. 17:39 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 06.03.2017 г. 17:39 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.03.2017 г. 17:39 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 10.04.2017 г. 19:48 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 19.04.2017 г. 15:45 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 19.04.2017 г. 15:45 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 19.04.2017 г. 15:46 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за възложена поръчка
(публикуван на: 23.05.2017 г. 17:13 ч.)


ДОГОВОРИ ОП1 и ОП2
(публикуван на: 23.05.2017 г. 17:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 1
(публикуван на: 20.04.2018 г. 11:49 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 2
(публикуван на: 20.04.2018 г. 11:50 ч.)

======================================================================================================


placeholder