1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0013 - Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.03.2017 г.
Дата на публикуване: 17.03.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0013
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0013

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Изпълнение на строително-монтажни работи за саниране, въвеждане на енергоспестяващи мерки и обновяване на сградния фонд на ПГСС „Никола Пушкаров” гр. Попово по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:09 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:09 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:09 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 24.03.2017 г. 15:57 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 2
(публикуван на: 28.03.2017 г. 11:12 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 3
(публикуван на: 06.04.2017 г. 22:10 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 4
(публикуван на: 06.04.2017 г. 22:10 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 27.06.2017 г. 19:11 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 10.07.2017 г. 16:41 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 24.07.2017 г. 15:58 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 24.07.2017 г. 15:58 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 24.07.2017 г. 15:58 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 04.09.2017 г. 16:49 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 04.09.2017 г. 16:49 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 18.06.2018 г. 17:06 ч.)

======================================================================================================


placeholder