1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.03.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0014 - Доставка на нов учебен трактор във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по с

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.03.2017 г.
Дата на публикуване: 17.03.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0014
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0014

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на нов учебен трактор във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:09 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:10 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.03.2017 г. 15:10 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 06.04.2017 г. 22:10 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 24.04.2017 г. 17:48 ч.)

======================================================================================================


placeholder