1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19.05.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0015 - Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на 5 обекта

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 19.05.2017 г.
Дата на публикуване: 19.05.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0015
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0015

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор на 5 обекта”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 19.05.2017 г. 21:38 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 19.05.2017 г. 21:38 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 19.05.2017 г. 21:38 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 14.08.2017 г. 15:55 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 23.08.2017 г. 18:13 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 30.08.2017 г. 15:37 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 30.08.2017 г. 15:37 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 30.08.2017 г. 15:37 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 10.10.2017 г. 17:38 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 10.10.2017 г. 17:38 ч.)

======================================================================================================


placeholder