1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.05.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0016 - Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.05.2017 г.
Дата на публикуване: 23.05.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0016
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0016

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

„Текущ ремонт на улична мрежа в гр. Попово”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.05.2017 г. 17:36 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 23.05.2017 г. 17:36 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.05.2017 г. 17:36 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 15.06.2017 г. 16:51 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 2
(публикуван на: 15.06.2017 г. 16:51 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 28.06.2017 г. 17:27 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 05.07.2017 г. 16:03 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 11.08.2017 г. 16:00 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 11.08.2017 г. 16:00 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 11.08.2017 г. 16:00 ч.)


Информация при производство по обжалване
(публикуван на: 05.09.2017 г. 16:06 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 15.11.2017 г. 16:56 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 15.01.2018 г. 17:21 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 15.01.2018 г. 17:21 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 20.10.2020 г. 18:23 ч.)

======================================================================================================


placeholder