1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25.05.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0017 - Доставка на нов учебен трактор във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по с

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 25.05.2017 г.
Дата на публикуване: 25.05.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0017
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0017

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, за избор на изпълнител, с предмет:

Доставка на нов учебен трактор във връзка с изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002-0037-C01 по проект „Подобряване на образователната инфраструктура на Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров” гр. Попово”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-3.002 „Подкрепа за професионалните училища в Република България”, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 25.05.2017 г. 17:13 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 25.05.2017 г. 17:13 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 25.05.2017 г. 17:13 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 19.07.2017 г. 17:12 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 28.07.2017 г. 17:03 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 28.07.2017 г. 17:03 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 28.07.2017 г. 17:03 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 18.09.2017 г. 16:09 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 18.09.2017 г. 16:09 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 26.01.2018 г. 15:24 ч.)

======================================================================================================


placeholder