1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10.08.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0020 - Превантивно поддържане на път TGV3101/ІІІ-202 „Горско Абланово -Опака/Крепча - Г. Градище - граница община Опака - Попово/Цар Асен TGV1137 от км.14+150 до км. 14+900

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 10.08.2017 г.
Дата на публикуване: 10.08.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0020
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0020

Публично състезание за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Превантивно поддържане на път TGV3101/ІІІ-202 „Горско Абланово - Опака/Крепча - Г. Градище - граница община Опака - Попово/Цар Асен TGV1137 от км.14+150 до км. 14+900


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 10.08.2017 г. 15:56 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 10.08.2017 г. 15:56 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 10.08.2017 г. 15:56 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за изменение
(публикуван на: 23.08.2017 г. 18:13 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ - променена
(публикуван на: 23.08.2017 г. 18:13 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 28.09.2017 г. 19:12 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 06.10.2017 г. 16:44 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 25.10.2017 г. 18:48 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 25.10.2017 г. 18:48 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 25.10.2017 г. 18:48 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 23.11.2017 г. 15:38 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 23.11.2017 г. 15:38 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за приключване на договор
(публикуван на: 19.02.2018 г. 18:09 ч.)

======================================================================================================


placeholder