1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25.09.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0022 - Извършване на превантивен ремонт на асфалтови настилки на пътища от общинската пътна мрежа в община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 25.09.2017 г.
Дата на публикуване: 25.09.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0022
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0022

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на превантивен ремонт на асфалтови настилки на пътища от общинската пътна мрежа в община Попово"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 25.09.2017 г. 16:02 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 25.09.2017 г. 16:02 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 25.09.2017 г. 16:02 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за изменение
(публикуван на: 02.10.2017 г. 21:33 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ - променена
(публикуван на: 02.10.2017 г. 21:33 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 30.10.2017 г. 18:25 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 09.11.2017 г. 14:44 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 09.11.2017 г. 14:44 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 09.11.2017 г. 14:44 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 29.11.2017 г. 17:41 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 29.11.2017 г. 17:41 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за приключване на договор
(публикуван на: 19.02.2018 г. 18:09 ч.)

======================================================================================================


placeholder