1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

06.11.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0023 - „СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 06.11.2017 г.
Дата на публикуване: 06.11.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0023
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0023

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ НА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 06.11.2017 г. 15:43 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 06.11.2017 г. 15:43 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 06.11.2017 г. 15:43 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 27.11.2017 г. 16:47 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 03.01.2018 г. 16:01 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 15.01.2018 г. 17:22 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 15.01.2018 г. 17:22 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 15.01.2018 г. 17:22 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 30.01.2018 г. 18:45 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 30.01.2018 г. 18:44 ч.)


АНЕКС 1
(публикуван на: 28.02.2019 г. 16:10 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 05.06.2019 г. 17:23ч.)

======================================================================================================


placeholder