1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

10.11.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0024 - „ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ЖИЛИЩНА СГРАДА НА Ж.К. „РУСАЛЯ” БЛ. 49 – РЗП 1828,44 М2” В РА

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 10.11.2017 г.
Дата на публикуване: 10.11.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0024
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0024

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„ИНЖЕНЕРИНГ – ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ И УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТ ЖИЛИЩНА СГРАДА НА Ж.К. „РУСАЛЯ” БЛ. 49 – РЗП 1828,44 М2” В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТ: BG16RFOP001-2.001-0039„ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА 8 БРОЯ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ В ГР. ПОПОВО”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 10.11.2017 г. 14:20 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 10.11.2017 г. 14:21 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 10.11.2017 г. 14:21 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 15.01.2018 г. 17:23 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 26.01.2018 г. 15:25 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 06.02.2018 г. 15:16 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 06.02.2018 г. 15:16 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 06.02.2018 г. 15:16 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 30.03.2018 г. 16:34 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 30.03.2018 г. 16:34 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 07.12.2018 г. 17:31 ч.)

======================================================================================================


placeholder