1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

21.11.2017 г. - ИНП: 00012-2017-0025 - Доставка на автомобилни горива: бензин А-95Н, дизелово гориво и пропан-бутан за нуждите на общинска администрация и звената към нея.

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 21.11.2017 г.
Дата на публикуване: 21.11.2017 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2017-0025
Идентификационен номер на преписка: 00012-2017-0025

Договаряне без предварително обявление по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Доставка на автомобилни горива: бензин А-95Н, дизелово гориво и пропан-бутан за нуждите на общинска администрация и звената към нея.”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 21.11.2017 г. 14:23 ч.)

ДОГОВОР борсово посредничество
(публикуван на: 27.11.2017 г. 16:47 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.02.2018 г. 15:17 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 06.02.2018 г. 15:17 ч.)

======================================================================================================


placeholder