1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.02.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0001 - ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.02.2018 г.
Дата на публикуване: 23.02.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0001
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0001

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„ДОСТАВКА НА НЕТНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ИЗБОР НА КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.02.2018 г. 17:41 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 23.02.2018 г. 17:42 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.02.2018 г. 17:42 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 02.04.2018 г. 16:11 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 20.04.2018 г. 11:50 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 20.04.2018 г. 11:50 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 20.04.2018 г. 11:51 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 06.06.2018 г. 16:56 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.06.2018 г. 16:56 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 02.09.2020 г. 16:31 ч.)

======================================================================================================


placeholder