1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

18.04.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0002 - „Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 18.04.2018 г.
Дата на публикуване: 18.04.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0002
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0002

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Извършване текущ ремонт на асфалтови настилки по улици в гр. Попово, републиканска пътна мрежа в рамките на град Попово” по две обособени позиции:

Обособена позиция 1.Текущ ремонт на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Попово

Обособена позиция 2. Текущ ремонт на улици в гр. Попово”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 18.04.2018 г. 19:10 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 18.04.2018 г. 19:10 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 18.04.2018 г. 19:10 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 17.05.2018 г. 17:37 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 25.05.2018 г. 17:26 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 25.05.2018 г. 17:25 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 25.05.2018 г. 17:26 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 18.06.2018 г. 17:06 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 18.06.2018 г. 17:06 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 1
(публикуван на: 18.07.2018 г. 23:30 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ за изпълнен договор ОП 2
(публикуван на: 07.08.2018 г. 16:49 ч.)

======================================================================================================


placeholder