1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

24.04.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0003 - Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на улични настилки в села от Община Попово, по обособени позиции:

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 24.04.2018 г.
Дата на публикуване: 24.04.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0003
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0003

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на улични настилки в села от Община Попово, по обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Основен ремонт на улична настилка на улица „Георги Бенковски” с. Осиково, общ. Попово”;

Обособена позиция № 2: „Основен ремонт на улична настилка на улица „1-ви Май” с. Гагово, общ. Попово”"


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 24.04.2018 г. 16:41 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 24.04.2018 г. 16:41 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 24.04.2018 г. 16:41 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 04.06.2018 г. 18:20 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 12.06.2018 г. 19:12 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 12.06.2018 г. 19:12 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 12.06.2018 г. 19:13 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 18.07.2018 г. 23:30 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 18.07.2018 г. 23:31 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор
(публикуван на: 23.07.2019 г. 17:10 ч.)

======================================================================================================


placeholder