1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25.04.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0004 - „Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Благоустройствени мероприятия в района на ЖБ кв. 112 гр.Попово““

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 25.04.2018 г.
Дата на публикуване: 25.04.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0004
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0004

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Инженеринг – проектиране, вкл. упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Благоустройствени мероприятия в района на ЖБ кв. 112 гр.Попово““


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 25.04.2018 г. 20:12 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 25.04.2018 г. 20:12 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 25.04.2018 г. 20:12 ч.)


РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
(публикуван на: 02.05.2018 г. 18:40 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ - променена
(публикуван на: 02.05.2018 г. 18:40 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 29.06.2018 г. 15:45 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 12.07.2018 г. 15:50 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 12.07.2018 г. 15:50 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 12.07.2018 г. 15:51 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:20 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:20 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 23.07.2019 г. 17:13 ч.)

======================================================================================================


placeholder