1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

08.05.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0005 - „Превантивно поддържане на път TGV3126/TGV1123 „Ломци-Садина/Помощица от км. 1+840 до км. 3+200““

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 08.05.2018 г.
Дата на публикуване: 08.05.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0005
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0005

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Превантивно поддържане на път TGV3126/TGV1123 „Ломци-Садина/Помощица от км. 1+840 до км. 3+200““


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 08.05.2018 г. 17:21 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 08.05.2018 г. 17:21 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 08.05.2018 г. 17:22 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 15.06.2018 г. 12:32 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 22.06.2018 г. 17:24 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 22.06.2018 г. 17:24 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 22.06.2018 г. 17:24 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 15.08.2018 г. 16:55 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 15.08.2018 г. 16:56 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 07.12.2018 г. 17:31 ч.)

======================================================================================================


placeholder