1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

28.05.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0006 - „ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ В ПИ 57649.503.2398 В КВ.117 ГР. ПОПОВО”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 28.05.2018 г.
Дата на публикуване: 28.05.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0006
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0006

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„ИЗГРАЖДАНЕ НА ПАРКИНГ В ПИ 57649.503.2398 В КВ.117 ГР. ПОПОВО”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 28.05.2018 г. 18:30 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 28.05.2018 г. 18:30 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 28.05.2018 г. 18:31 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за изменение
(публикуван на: 06.06.2018 г. 16:56 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 19.06.2018 г. 17:58 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 18.07.2018 г. 23:31 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 27.07.2018 г. 21:38 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 27.07.2018 г. 21:38 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 27.07.2018 г. 21:39 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:20 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 21.09.2018 г. 16:20 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 25.02.2019 г. 17:04 ч.)

======================================================================================================


placeholder