1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.07.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0007 - „РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 И 2 И ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА – УЛ. “БОЛНИЧНА”, ГР. ПОПОВО”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.07.2018 г.
Дата на публикуване: 13.07.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0007
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0007

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„РЕКОНСТРУКЦИЯ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ОСНОВНАТА ТРАНСПОРТНО-КОМУНИКАЦИОННА МРЕЖА В Ж.К. “МЛАДОСТ” – 1 И 2 И ПРИЛЕЖАЩАТА ПЪРВОСТЕПЕННА (ОБСЛУЖВАЩА) УЛИЦА ЗА КОМПЛЕКСА – УЛ. “БОЛНИЧНА”, ГР. ПОПОВО”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 13.07.2018 г. 19:24 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 13.07.2018 г. 19:24 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.07.2018 г. 19:24 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 20.08.2018 г. 18:34 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 29.08.2018 г. 17:38 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 29.08.2018 г. 17:39 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 29.08.2018 г. 17:39 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:50 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:50 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 09.11.2021 г. 18:22 ч.)

======================================================================================================


placeholder