1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

17.07.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0008 - “Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2018/2019 г., по обособени позиции“

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 17.07.2018 г.
Дата на публикуване: 17.07.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0008
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0008

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

“Специализиран превоз на деца в задължителна предучилищна възраст и ученици до учебни заведения на територията на община Попово през учебната 2018/2019 г., по обособени позиции“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 17.07.2018 г. 23:58 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 17.07.2018 г. 23:58 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 17.07.2018 г. 23:58 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 22.08.2018 г. 17:47 ч.)

ПРОТОКОЛИ 1 и 2
(публикуван на: 07.09.2018 г. 15:44 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 07.09.2018 г. 15:44 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 07.09.2018 г. 15:44 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване ОП 17
(публикуван на: 07.09.2018 г. 15:44 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 15.10.2018 г. 20:13 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 15.10.2018 г. 20:13 ч.)


АНЕКСИ
(публикуван на: 11.06.2019 г. 17:37 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 26.07.2019 г. 18:22 ч.)

======================================================================================================


placeholder