1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

26.09.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0011 - „Приемане на генерираните смесени битови отпадъци на територията на Община Попово на лицензирана площадка и последващото им транспортиране до специализирани инсталации.”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 26.09.2018 г.
Дата на публикуване: 26.09.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0011
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0011

Пряко договаряне по реда на чл. 182, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:

„Приемане на генерираните смесени битови отпадъци на територията на Община Попово на лицензирана площадка и последващото им транспортиране до специализирани инсталации.”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 26.09.2018 г. 18:08 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:52 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 06.11.2018 г. 16:51 ч.)


АНЕКС 1
(публикуван на: 28.02.2019 г. 16:10 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 05.06.2019 г. 17:23 ч.)

======================================================================================================


placeholder