1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

01.11.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0013 - ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2018 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 01.11.2018 г.
Дата на публикуване: 01.11.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0013
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0013

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„ИЗГОТВЯНЕ НА ПРОЕКТИ ОТ ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА НА ОБЩИНА ПОПОВО ЗА 2018 Г. ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

„ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: КОМПЛЕКСЕН ПРОЕКТ ЗА ИНВЕСТИЦИОННА ИНИЦИАТИВА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 150 ОТ ЗУТ ЗА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ НА СТРОЕЖ: „МЕМОРИАЛЕН КОМПЛЕКС НА ЗАГИНАЛИТЕ ПОПОВЧАНИ ВЪВ ВОЙНИТЕ“, КВ. 72, УПИ І ПО ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ НА ГР. ПОПОВО

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ИЗГОТВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ФОНТАН НА  ПЛОЩАДА НА УЛ. „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, КВ. 104, УПИ 1 ПО ПРЗ /ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ/ ЦГЧ - ГР. ПОПОВО


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 01.11.2018 г. 16:44 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 01.11.2018 г. 16:44 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 01.11.2018 г. 16:44 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 13.12.2018 г. 17:22 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 03.01.2019 г. 12:12 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 15.01.2019 г. 17:26 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 15.01.2019 г. 17:26 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 15.01.2019 г. 17:27 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 11.03.2019 г. 17:06 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 11.03.2019 г. 17:06 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор по ОП 1 и ОП2
(публикуван на: 15.11.2019 г. 16:54 ч.)

======================================================================================================


placeholder