1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

15.11.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0015 - „ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА”

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 15.11.2018 г.
Дата на публикуване: 15.11.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0015
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0015

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„ДОСТАВКА НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНА ПОПОВО И БЮДЖЕТНИТЕ ЗВЕНА”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 15.11.2018 г. 12:30 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 15.11.2018 г. 12:30 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 15.11.2018 г. 12:30 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 03.12.2018 г. 16:24 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 12.12.2018 г. 16:20 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 20.12.2018 г. 16:27 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 16.01.2019 г. 18:15 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 16.01.2019 г. 18:15 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 16.01.2019 г. 18:15 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ по чл.43, ал.4 от ЗОП до участник "ПРОФЕСИОНАЛ" ЕООД - гр.Велико Търново
(публикуван на: 15.02.2019 г. 15:32 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 11.03.2019 г. 17:07 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 11.03.2019 г. 17:07 ч.)

======================================================================================================


placeholder