1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

07.12.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0016 - Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 07.12.2018 г.
Дата на публикуване: 07.12.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0016
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0016

Договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 3 от ЗОП с предмет:

„Доставка на природен газ за нуждите на Община Попово и бюджетните звена”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 07.12.2018 г. 17:31 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 11.03.2019 г. 17:07 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 11.03.2019 г. 17:10 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор
(публикуван на: 19.05.2021 г. 16:55 ч.)

======================================================================================================


placeholder