1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19.12.2018 г. - ИНП: 00012-2018-0017 - СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕН

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 19.12.2018 г.
Дата на публикуване: 19.12.2018 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2018-0017
Идентификационен номер на преписка: 00012-2018-0017

Открита процедура по реда на ЗОП с предмет:

„СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ И ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩО СОРТИРАНЕ И ПРЕДАВАНЕ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, НА СМЕСЕНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ, ГЕНЕРИРАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО И ПОЧИСТВАНЕ НА МЕСТАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 19.12.2018 г. 21:20 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 19.12.2018 г. 21:20 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 19.12.2018 г. 21:20 ч.)


РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение
(публикуван на: 10.01.2019 г. 16:42 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ - изменена
(публикуван на: 10.01.2019 г. 16:42 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 18.02.2019 г. 16:23 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 26.02.2019 г. 17:37 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 26.02.2019 г. 17:37 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 26.02.2019 г. 17:37 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 22.05.2019 г. 16:17 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 22.05.2019 г. 16:17 ч.)


АНЕКС
(публикуван на: 04.06.2019 г. 19:04 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 23.05.2022 г. 16:05 ч.)

======================================================================================================


placeholder