1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19.04.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0001 - ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ: „САНИРАНЕ НА ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС С. САДИНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНО ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ“ - ПРЕКРАТЕНА

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 19.04.2019 г.
Дата на публикуване: 19.04.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0001
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0001
СТАТУС: ПРЕКРАТЕНА!!!

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„ИЗГОТВЯНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ: „САНИРАНЕ НА ЕТНОГРАФСКИ КОМПЛЕКС С. САДИНА И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛОКАЛНО ПАРНО ОТОПЛЕНИЕ““


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 19.04.2019 г. 16:30 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 19.04.2019 г. 16:20 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 19.04.2019 г. 16:30 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 25.04.2019 г. 16:34 ч.)


РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
(публикуван на: 10.05.2019 г. 20:38 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 21.05.2019 г. 17:15 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 04.06.2019 г. 19:04 ч.)

======================================================================================================


placeholder