1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25.04.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0002 - „Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) многофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в рас

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 25.04.2019 г.
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0002
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0002

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Изготвяне на доклад за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор, във връзка с внедряването на мерки за енергийна ефективност в 3 (три) многофамилни жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020, Приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферни райони-2”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 25.04.2019 г. 13:11 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 25.04.2019 г. 13:11 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 25.04.2019 г. 13:12 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 19.06.2019 г. 16:46 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 07.06.2019 г. 15:52 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 05.07.2019 г. 17:49 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 05.07.2019 г. 17:49 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 05.07.2019 г. 17:49 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 30.08.2019 г. 17:35 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 30.08.2019 г. 17:35 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключен договор
(публикуван на: 15.09.2020 г. 17:32 ч.)

======================================================================================================


placeholder