1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

25.04.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0003 - „ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПОПОВО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 25.04.2019 г.
Дата на публикуване: 25.04.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0003
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0003

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО УТВЪРДЕНИ МАРШРУТНИ РАЗПИСАНИЯ ОТ АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ РЕПУБЛИКАНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И ОБЩИНСКАТА ТРАНСПОРТНА СХЕМА НА ОБЩИНА ПОПОВО, ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 25.04.2019 г. 16:34 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 25.04.2019 г. 16:34 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 25.04.2019 г. 16:35 ч.)


РЕШЕНИЕ за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация
(публикуван на: 31.05.2019 г. 12:38 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 17.06.2019 г. 15:13 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 08.07.2019 г. 16:19 ч.)

======================================================================================================


placeholder