1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.05.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0004 - Текущ ремонт на улична мрежа в села от община Попово” по обособени позиции - ПРЕКРАТЕНА

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 03.05.2019 г.
Дата на публикуване: 03.05.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0004
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0004
СТАТУС: ПРЕКРАТЕНА!!!

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

“Текущ ремонт на улична мрежа в села от община Попово” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Ремонт на асфалтова настилка в с. Заветно

Обособена позиция № 2: Ремонт на асфалтова настилка в с. Ломци

Обособена позиция № 3: Ремонт на асфалтова настилка в с. Дриново

Обособена позиция № 4: Ремонт на асфалтова настилка в с. Медовина


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 03.05.2019 г. 17:10 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 03.05.2019 г. 17:11 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 03.05.2019 г. 17:11 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване
(публикуван на: 10.05.2019 г. 20:38 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 04.06.2019 г. 19:04 ч.)

======================================================================================================


placeholder