1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.05.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0005 - „Текущ ремонт на улична мрежа в села от община Попово” по обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.05.2019 г.
Дата на публикуване: 23.05.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0005
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0005

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт на улична мрежа в села от община Попово” по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1: Ремонт на асфалтова настилка в с. Заветно

Обособена позиция № 2: Ремонт на асфалтова настилка в с. Ломци

Обособена позиция № 3: Ремонт на асфалтова настилка в с. Дриново

Обособена позиция № 4: Ремонт на асфалтова настилка в с. Медовина

Обособена позиция № 5: Ремонт на асфалтова настилка в с. Цар Асен

Обособена позиция № 6: Ремонт на асфалтова настилка в с. Горица

Обособена позиция № 7: Ремонт на асфалтова настилка в с. Водица

Обособена позиция № 8: Ремонт на асфалтова настилка в с. Глогинка

Обособена позиция № 9: Ремонт на асфалтова настилка в с. Садина

Обособена позиция № 10: Ремонт на асфалтова настилка в с. Зараево

Обособена позиция № 11: Ремонт на асфалтова настилка в с. Славяново


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.05.2019 г. 18:27 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 23.05.2019 г. 18:27 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.05.2019 г. 18:27 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 11.07.2019 г. 19:03 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 19.07.2019 г. 16:17 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 19.07.2019 г. 16:16 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 19.07.2019 г. 16:17 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 19.09.2019 г. 17:45 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 19.09.2019 г. 17:45 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор
(публикуван на: 13.05.2020 г. 17:19 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор по ОП5
(публикуван на: 20.10.2020 г. 18:33 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор по ОП6
(публикуван на: 07.04.2021 г. 19:51 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ за приключване на договор по ОП11
(публикуван на: 07.04.2021 г. 19:51 ч.)

======================================================================================================


placeholder