1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

27.05.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0006 - Текущ ремонт на тротоарни настилки в Община Попово“ по обособени позиции

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 27.05.2019 г.
Дата на публикуване: 27.05.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0006
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0006

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Текущ ремонт на тротоарни настилки в Община Попово“ по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Текущ ремонт на тротоарни настилки в с. Садина;

Обособена позиция № 2 – Текущ ремонт на тротоарни настилки в с. Зараево;

Обособена позиция № 3 – Текущ ремонт на тротоарни настилки на ул. Братя Миладинови, гр. Попово


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 27.05.2019 г. 17:40 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 27.05.2019 г. 17:40 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 27.05.2019 г. 17:40 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 21.06.2019 г. 14:32 ч.)

ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 02.07.2019 г. 16:59 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 02.07.2019 г. 16:59 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 02.07.2019 г. 16:59 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 20.08.2019 г. 18:00 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 20.08.2019 г. 18:00 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 2
(публикуван на: 23.12.2019 г. 13:52 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 1
(публикуван на: 03.01.2020 г. 18:40 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор ОП 3
(публикуван на: 16.03.2020 г. 16:48 ч.)

======================================================================================================


placeholder