1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

03.06.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0008 - “Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” - в кв. 115а, УПИ ІV, в село Садина, община Попово”, във връзка с изпълнението на проект: “Възстановяване на спортна площадка и изграждане н

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 03.06.2019 г.
Дата на публикуване: 03.06.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0008
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0008

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

“Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” - в кв. 115а, УПИ ІV, в село Садина, община Попово”, във връзка с изпълнението на проект: “Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” - в кв. 115а, УПИ ІV, в село Садина, община Попово”, който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 03.06.2019 г. 17:58 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 03.06.2019 г. 17:58 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 03.06.2019 г. 17:58 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 11.07.2019 г. 19:02 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 22.07.2019 г. 18:24 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 22.07.2019 г. 18:24 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 22.07.2019 г. 18:24 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 15.10.2019 г. 18:28 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 15.10.2019 г. 18:28 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 14.02.2020 г. 15:54 ч.)

======================================================================================================


placeholder