1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

19.06.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0010 - Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 19.06.2019 г.
Дата на публикуване: 19.06.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0010
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0010

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Извършване на дейности свързани с подготовка за експлоатация при зимни условия на общински пътища от община Попово“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 19.06.2019 г. 16:47 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 19.06.2019 г. 16:48 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 19.06.2019 г. 16:48 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 10.07.2019 г. 15:22 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 23.07.2019 г. 17:13 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 23.07.2019 г. 17:14 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 23.07.2019 г. 17:14 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 20.08.2019 г. 18:00 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 20.08.2019 г. 18:00 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 15.11.2019 г. 16:55 ч.)

======================================================================================================


placeholder