1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

09.07.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0012 - Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” - в кв. 24 кв. 26 в село Славяново, община Попово”, във връзка с изпълнението на проект: “Възстановяване на спортна площадка и изграждане на

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 09.07.2019 г.
Дата на публикуване: 09.07.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0012
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0012

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” - в кв. 24 кв. 26 в село Славяново, община Попово”, във връзка с изпълнението на проект: “Възстановяване на спортна площадка и изграждане на зони за фитнес и отдих” - в кв. 24 кв. 26 в село Славяново, община Попово”, който е финансиран от ПУДООС по Национална кампания „За чиста околна среда“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 09.07.2019 г. 17:10 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 09.07.2019 г. 17:10 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 09.07.2019 г. 17:11 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 19.08.2019 г. 10:10 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:10 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:10 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:10 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 15.10.2019 г. 18:29 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 15.10.2019 г. 18:28 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 14.02.2020 г. 15:55 ч.)

======================================================================================================


placeholder