1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

22.07.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0014 - Изработване на проекти за ПУП, ПУР и ПТКП за част от „Промишлена зона Изток“ от ул. „Генерал Прохоров“ до ул. „Фотинова“ и връзка с Източен обходен път III-513, гр. Попово и за част от „Промишлена зона Юг“ от ул. „Въ

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 22.07.2019 г.
Дата на публикуване: 22.07.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0014
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0014

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

„Изработване на проекти за ПУП, ПУР и ПТКП за част от „Промишлена зона Изток“ от ул. „Генерал Прохоров“ до ул. „Фотинова“ и връзка с Източен обходен път III-513, гр. Попово и за част от „Промишлена зона Юг“ от ул. „Въстаническа“ до Западен обходен път II-51, гр. Попово, по обособени позиции“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 22.07.2019 г. 18:23 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 22.07.2019 г. 18:23 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 22.07.2019 г. 18:24 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 21.08.2019 г. 16:16 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 26.08.2019 г. 17:39 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 09.09.2019 г. 18:26 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 09.09.2019 г. 18:27 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 09.09.2019 г. 18:27 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 26.11.2019 г. 16:36 ч.)


ДОГОВОРИ ОП1 и ОП2
(публикуван на: 26.11.2019 г. 16:36 ч.)

======================================================================================================


placeholder