1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

24.07.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0016 - “СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И УЧЕНИЦИ ДО УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 24.07.2019 г.
Дата на публикуване: 24.07.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 20190718-00012-0019
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0016

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

“СПЕЦИАЛИЗИРАН ПРЕВОЗ НА ДЕЦА В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ И УЧЕНИЦИ ДО УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ПОПОВО ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 Г., ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 24.07.2019 г. 17:53 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 24.07.2019 г. 17:53 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 24.07.2019 г. 17:53 ч.)


РЕШЕНИЕ за обявление на промяна в документация
(публикуван на: 30.07.2019 г. 20:47 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ - променена
(публикуван на: 30.07.2019 г. 20:48 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ
(публикуван на: 12.08.2019 г. 15:22 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 03.09.2019 г. 11:48 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:12 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ за провеждане на публичен жребий
(публикуван на: 13.09.2019 г. 16:08 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 19.09.2019 г. 17:46 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 19.09.2019 г. 17:46 ч.)


РЕШЕНИЯ за класиране
(публикуван на: 19.09.2019 г. 17:47 ч.)


РЕШЕНИЕ за изменение на решение за определяне на изпълнител по ОП 15
(публикуван на: 03.10.2019 г. 17:07 ч.)


РЕШЕНИЕ за прекратяване по ОП 16
(публикуван на: 03.10.2019 г. 17:07 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 18.10.2019 г. 16:46 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 18.10.2019 г. 16:46 ч.)


АНЕКС по ОП7
(публикуван на: 05.11.2019 г. 10:40 ч.)


АНЕКС по ОП15
(публикуван на: 05.11.2019 г. 10:40 ч.)


ОБЯВЛЕНИЯ  за приключване на договор по ОП1 до ОП15
(публикуван на: 29.07.2020 г. 16:59 ч.)

======================================================================================================


placeholder