1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

24.07.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0015 - ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV2133 ОТ КМ. 7+700 ДО КМ. 10+700 (ОТСЕЧКА ОТ С. МАНАСТИРЦА ДО ГРАНИЦА С ОБЩ. СТРАЖИЦА)

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 24.07.2019 г.
Дата на публикуване: 24.07.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 20190715-0012-0045
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0015

Публично състезание по реда на ЗОП с предмет:

“ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ ЗА ОБЩИНСКИ ПЪТ TGV2133 ОТ КМ. 7+700 ДО КМ. 10+700 (ОТСЕЧКА ОТ С. МАНАСТИРЦА ДО ГРАНИЦА С ОБЩ. СТРАЖИЦА)“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 24.07.2019 г. 17:54 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ
(публикуван на: 24.07.2019 г. 17:54 ч.)


ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 24.07.2019 г. 17:54 ч.)


СЪОБЩЕНИЕ
(публикуван на: 28.08.2019 г. 15:53 ч.)


ПРОТОКОЛИ
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:11 ч.)


ДОКЛАД
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:11 ч.)


РЕШЕНИЕ за класиране
(публикуван на: 10.09.2019 г. 21:12 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 24.01.2020 г. 16:36 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 24.01.2020 г. 16:36 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 13.05.2020 г. 17:19 ч.)

======================================================================================================


placeholder