1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.12.2019 г. - ИНП: 00012-2019-0017 - Доставка на автомобилни горива: Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и газ пропан-бутан за нуждите на общинска администрация и звената към нея.

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.12.2019 г.
Дата на публикуване: 23.12.2019 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2019-0017
Идентификационен номер на преписка: 00012-2019-0017

Договаряне без предварително обявление по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

„Доставка на автомобилни горива: Автомобилен бензин А95Н, Дизелово гориво и газ пропан-бутан за нуждите на общинска администрация и звената към нея.”


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 23.12.2019 г. 13:52 ч.)

ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 24.01.2020 г. 16:39 ч.)


ДОГОВОР за борсово посредничество
(публикуван на: 24.01.2020 г. 16:39 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 24.01.2020 г. 16:39 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключване на договор
(публикуван на: 18.03.2022 г. 14:04 ч.)

======================================================================================================


placeholder