1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

05.03.2020 г. - ИНП: 00012-2020-0002 - Приемане за третиране в инсталация на изпълнителя на отпадъци с кодове 20 03 01 смесени битови отпадъци и 19 12 12 други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци...

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 05.03.2020 г.
Дата на публикуване: 05.03.2020 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-2020-0002
Идентификационен номер на преписка: 00012-2020-0002

Договаряне без предварително обявление с предмет:

„Приемане за третиране в инсталация на изпълнителя на отпадъци с кодове 20 03 01 смесени битови отпадъци и 19 12 12 други отпадъци (включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11, по смисъла на Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците, находящи се на площадка в гр. Попово.“


РЕШЕНИЕ
(публикуван на: 05.03.2020 г. 16:25 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за възложена поръчка
(публикуван на: 23.03.2020 г. 17:05 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 23.03.2020 г. 17:05 ч.)


ОБЯВЛЕНИЕ за приключил договор
(публикуван на: 19.05.2021 г. 16:57 ч.)

======================================================================================================


placeholder