1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

07.11.2016 г. - ИНП: 00012-ООП-16-30 - Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жили

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 07.11.2016 г.
Дата на публикуване: 07.11.2016 г.
Уникален номер в Регистъра на АОП: 00012-ООП-16-30
Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-16-30

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

„Изпълнение на мерки за публичност, визуализация и информиране на целевите групи по договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0152-C01 по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово”; по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Eнергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, съфинансирана от ЕС чрез ЕФРР.” по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Организиране на информационни събития, публикации в местна преса и изработка и доставка на 3 бр. информационни табели”;

Обособена позиция № 2: „Дизайн, изработка и доставка на плакати, листовки, рекламни чанти и тефтери.””


ОБЯВА
(публикуван на: 07.11.2016 г. 16:24 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 07.11.2016 г. 16:24 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 21.11.2016 г. 18:38 ч.)


ПРОТОКОЛ 2
(публикуван на: 05.12.2016 г. 19:27 ч.)


ДОГОВОРИ
(публикуван на: 15.12.2016 г. 17:48 ч.)

======================================================================================================


placeholder