1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

13.12.2016 г. - ИНП:00012-ООП-16-34 - Доставка на ел. материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 13.12.2016 г.
Дата на публикуване: 13.12.2016 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-16-34

Договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП с предмет:

„Доставка на ел. материали за нуждите на община Попово и бюджетните звена”


ОБЯВА
(публикуван на: 13.12.2016 г. 17:09 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 13.12.2016 г. 17:09 ч.)


ИНФОРМАЦИЯ За удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
(публикуван на: 21.12.2016 г. 17:06 ч.)


ПРОТОКОЛ
(публикуван на: 06.01.2017 г. 16:23 ч.)


ДОГОВОР
(публикуван на: 12.01.2017 г. 12:45 ч.)

======================================================================================================


placeholder