1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

16.01.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-6 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по пр

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 16.01.2017 г.
Дата на публикуване: 16.01.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-6

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 3 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020”


ОБЯВА
(публикуван на: 16.01.2017 г. 16:52 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 16.01.2017 г. 16:52 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 31.01.2017 г. 15:24 ч.)


ПРОТОКОЛИ 1, 2 и 3
(публикуван на: 13.03.2017 г. 17:50 ч.)


ДОГОВОР с приложения
(публикуван на: 20.04.2017 г. 16:31ч.)

======================================================================================================


placeholder