1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

23.01.2017 г. - ИНП:00012-ООП-17-11 - Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по п

PDFПечатЕ-поща

Дата на създаване: 23.01.2017 г.
Дата на публикуване: 23.01.2017 г.

Идентификационен номер на преписка: 00012-ООП-17-11

Събиране на оферти с обява по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет:

"Извършване на ангажимент за договорени процедури за проверка на изпълнението на дейностите и отчитането на разходите (одит) по проект „Подобряване на енергийната ефективност на 8 броя жилищни сгради в гр. Попово” по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони“, финансиран от оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“


ОБЯВА
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:17 ч.)

ДОКУМЕНТАЦИЯ
(публикуван на: 23.01.2017 г. 17:17 ч.)


РАЗЯСНЕНИЕ 1
(публикуван на: 26.01.2017 г. 16:55 ч.)


ПРОТОКОЛ 1
(публикуван на: 23.02.2017 г. 17:35 ч.)


ПРОТОКОЛИ 1 и 2
(публикуван на: 07.03.2017 г.18:12 ч.)


ДОГОВОР с приложения
(публикуван на: 20.04.2017 г. 16:31ч.)

======================================================================================================


placeholder